Село Пепелина е населено място, разположено в Северен Централен район и е част от  Русенска Област - община Две могили.

Селото е отдалечено на 235км от София, на 42км от Русе, на 83км от Велико Търново. Пепелина се намира на географска ширина: 43.583N и на географска дължина: 25.933E. Надморската височина е от 100 до 199м, тъй като терена е доста разнообразен. Селото е разположено в живописния каньон на река Черни Лом, част от природен парк Русенски Лом.

Площта на Пепелина е малко повече от 20 км2 (НСИ). Пак според НСИ, населението е 11 жители, което прави селото най-малко по население в Русенска Област. По справка на служба ГРАО в момента по постоянен адрес се водят  10 човека, по настоящ адрес 40, а реално, целогодишно пребивават 19-20 жители.

Съседни населени места са селата Широково, Острица, Чилнов, Баниска, Кацелово, Табачка, Кошов, Червен и град Две Могили.

В землището на селото се намира пещерата Орлова Чука, която е трета по големина в България, но най-голямата отворена за посещения. Наблизо се намират манастир Св. Марина, средновековната крепост Червен, Ивановските скални църкви, Басарбовският скален манастир, град Бяла, археологическият комплекс Никополис ад Иструм. В Две могили е  къщата на Филип Тотю - понастоящем музей.

Красивата природа и недостъпни скални отвеси са дом за много, някой от които редки,  птици и прилепи. В горите има разнообразен едър и дребен дивеч, а в реката плуват няколко вида риби.

Пепелина е малко селце, което остава в страни от суматохата на модерния живот.

Макар и не много отдалечено от „цивилизацията” това кътче остава скрито сред скалните извивки. Може би това е причината Пепелина да има своя неповторима атмосфера на покой и чистота.

За произхода на името Пепелина има различни варианти. Някой са по-романтични, а други направо прозаични.

Преди години, когато за първи път попаднах в селцето, чух разказа за девойката Пепелина. Тя била дъщеря на местния болярин, а красотата и била легендарна. Когато турците нахлули по тези земи, бащата се загрижил за красивата Пепелина. Решил, че за нищо на света няма да позволи да му я отнемат. Затова наредил високо в скалите да бъде издълбана пещера, до която се стигало по тесни стъпала отсечени в каменния отвес. В това убежище била скрита Пепелина, далеч от кръвожадните поробители. За нещастие на болярина, природно бедствие затрупало входа на пещерата и така Пепелина останала завинаги в своето скривалище, далеч от очите на всички.

Днес старите хора в селото казват, че техните баби са им разказвали, че когато те са били малки, стъпалата до пещерата все още са съществували, а входът на пещерата – квадратен отвор изсечен по средата на високата скала и сега напомня за красивата Пепелина.

Туристически дестинации