Пепелина е малко селце, което остава в страни от суматохата на модерния живот.

Макар и не много отдалечено от „цивилизацията” това кътче остава скрито сред скалните извивки. Може би това е причината Пепелина да има своя неповторима атмосфера на покой и чистота.

За произхода на името Пепелина има различни варианти. Някой са по-романтични, а други направо прозаични.

Преди години, когато за първи път попаднах в селцето, чух разказа за девойката Пепелина. Тя била дъщеря на местния болярин, а красотата и била легендарна. Когато турците нахлули по тези земи, бащата се загрижил за красивата Пепелина. Решил, че за нищо на света няма да позволи да му я отнемат. Затова наредил високо в скалите да бъде издълбана пещера, до която се стигало по тесни стъпала отсечени в каменния отвес. В това убежище била скрита Пепелина, далеч от кръвожадните поробители. За нещастие на болярина, природно бедствие затрупало входа на пещерата и така Пепелина останала завинаги в своето скривалище, далеч от очите на всички.

Днес старите хора в селото казват, че техните баби са им разказвали, че когато те са били малки, стъпалата до пещерата все още са съществували, а входът на пещерата – квадратен отвор изсечен по средата на високата скала и сега напомня за красивата Пепелина.

Туристически дестинации