Поломието е силно изразен карстов район, който е наситен с характерните за него форми - каньони, пропасти и пещери, най-голяма от които е Орлова чука...

Пещера Орлова чука се намира в землището на Пепелина, на 2.5км пешеходен преход от центъра на селото, и е една от  най-известните дестинации в региона. Името на селото и името на пещерата са неделими, в което всеки може да се убеди при едно търсене в мрежата. От Русе, пътуването до пещерата е 35км по добър асфалтов път.

Орлова чука е открита случайно от козарче, през 1941г. От тогава насам, пещерата непрекъснато се проучва. При извършените разкопки, в ниша до входа на пещерата са открити части от скелети на пещерни мечки и кремъчни сечива и части от керамични съдове с орнаменти.

Дължината на изследваните галерии в Орлова чука е по повече от 13 400м., което я прави трета (след Духлата – 17 600м и Колкина дупка 14308м) по дължина сред пещерите в България. Пещерата е благоустроена и осветена с туристически маршрут около 1000м. Температурата на въздуха в галериите е почти постоянна 14 Сº (варира 1-2 градуса в зависимост от сезоните). По-голямата част от туристическия маршрут е равна, с под покрит със суха глина. Това прави пещерата удобна и подходяща за посещение дори и на по-малки деца.

Пещерата е била образувана в следствие на разнообразни геоложки процеси в продължение на хилядолетия. В наши дни, в  пещерата има различни по размери сталактити (висящи от тавана) и сталагмити (издигащи се от пода). При срещата си те образуват сталактони – колони които с времето продължават да нарастват в диаметър. Друга форма са драпериите, които приличат на каменни завеси спускащи се от таваните и стените на пещерата.

Някои от най-интересните места в пещерата са Големия вестибюл с Големият сталактон - висок 3,5м, Водопадът, Безлистата гора, Семейството, Стряхата, Гейзерът, Ледникът, Еленчето, Близнаците, Кошерът, както и Сипеите които представляват големи зали високи повече от 30м и дълги от 50 до 70 м.Обитатели на пещерата са повече от 10 000 прилепа от различни видове, някои от които уникални за Европа.

Пещера Орлова чука е отворена за посещения всеки ден от 01.04 до 31.10. Работното време е от 10:00 до 17:00ч, групи влизат на всеки кръгъл час, водени от екскурзовод.