Село Пепелина е населено място, разположено в Северен Централен район и е част от  Русенска Област - община Две могили.

Селото е отдалечено на 235км от София, на 42км от Русе, на 83км от Велико Търново. Пепелина се намира на географска ширина: 43.583N и на географска дължина: 25.933E. Надморската височина е от 100 до 199м, тъй като терена е доста разнообразен. Селото е разположено в живописния каньон на река Черни Лом, част от природен парк Русенски Лом.

Площта на Пепелина е малко повече от 20 км2 (НСИ). Пак според НСИ, населението е 11 жители, което прави селото най-малко по население в Русенска Област. По справка на служба ГРАО в момента по постоянен адрес се водят  10 човека, по настоящ адрес 40, а реално, целогодишно пребивават 19-20 жители.

Съседни населени места са селата Широково, Острица, Чилнов, Баниска, Кацелово, Табачка, Кошов, Червен и град Две Могили.

В землището на селото се намира пещерата Орлова Чука, която е трета по големина в България, но най-голямата отворена за посещения. Наблизо се намират манастир Св. Марина, средновековната крепост Червен, Ивановските скални църкви, Басарбовският скален манастир, град Бяла, археологическият комплекс Никополис ад Иструм. В Две могили е  къщата на Филип Тотю - понастоящем музей.

Красивата природа и недостъпни скални отвеси са дом за много, някой от които редки,  птици и прилепи. В горите има разнообразен едър и дребен дивеч, а в реката плуват няколко вида риби.

Туристически дестинации