Средновековният град-крепост Червен е с древна история и заема важно място в държавното и духовното минало на България...

Село Червен се намира на 7.5км по права линия от Пепелина и на 24км по път. Близо до селото се намира едноименната средновековна крепост, която е била значим военен, административен, културен и духовен център по времето на Второто българско царство.

Първи заселници в земите около Пепелина и Червен, били Траките. Оценили естествените укрития на високите отвесни скали, те обособили поселища в околността, за което свидетелстват множество археологически находки. Липсата на писмени сведения за историята на Червен, прави артефактите от различните епохи значими, за разгадаване на неговото минало.

Основите на средновековната крепост, са поставени най-вероятно през V век, по времето на Византийския император Юстиниян, за защита срещу славянското нашествие. Разрушена от славяните и възстановена от византийците, крепостта запазва функциите си поради факта,че се намира на пътя от р. Дунав към вътрешността на империята. След края на византийското владичество, Червен е един от първите освободени градове. Така градът постепенно се превръща в един от най-значимите центрове на Втората българска държава.

Археологическите проучвания показват, че градът е разделен на две части, обусловени от терена. Едната е цитаделата – крепост, изградена на високото на места до 100м скално плато. Там, се намирали административното управление, 13 църкви и домовете на знатни граждани, Друга част е същинският град, разположен около крепостта, който имал спомагателни функции.В основата на значимостта на средновековен Червен, са развитието на търговията и занаятчийството. Строителство, златарство и други битови занаяти са били поминък на хората по тези места. За развитието на железодобива и железопреработването, важна роля играе Пепелина, където вероятно са били произвеждани въглищата, използвани за обработка на рудата и желязото.

Особена важност, Червен придобива през 1235г, когато градът става център на Червенската митрополия.

При османското нашествие, през 1388г, градът е превзет и разрушен. В ранните години на Турското робство, Червен запазва функциите си на административен център, но постепенно запада и градът губи своята значимост (въпреки че и до днес Доростоло-Червенската епархия носи името му).

През 1965г, Червен е обявен за  национален археологически резерват. В наши дни, запазените средновековни руини, са привлекателна дестинация за докосване с историята на славните български времена.